Ladusvala med attityd

    En vass och halsbrytande snabb fågel på en skärpt och häpnadsväckande energisk journalist. Det skulle vara en ladusvala med karaktär, en som har något i kikarn. Originalet är en kombination av blyerts- och digital teckning, med en rad

Ladusvala med attityd

    En vass och halsbrytande snabb fågel på en skärpt och häpnadsväckande energisk journalist. Det skulle vara en ladusvala med karaktär, en som har något i kikarn. Originalet är en kombination av blyerts- och digital teckning, med en rad

Höns och mänskor

»Jag har ett ont öga till påskkort med kycklingar som sitter fluffiga och piggögda i rymliga äggskal.» Om höns och mänskor, om symbiosen mellan en apa och några andra ryggradsdjur, om dessa andra som livsmedel i industri och småbruk, och

Höns och mänskor

»Jag har ett ont öga till påskkort med kycklingar som sitter fluffiga och piggögda i rymliga äggskal.» Om höns och mänskor, om symbiosen mellan en apa och några andra ryggradsdjur, om dessa andra som livsmedel i industri och småbruk, och

Myror i huvudet och annat annanstans

Historien ur hästperspektiv, moafågelspillningens betydelse för skogen, vad DNA-sekvensering kan avslöja om skrubbskäddor – det och mycket annat har Katja Bargum under de senaste åren skrivit om i Finlands Natur. Jag har fortsättningsvis haft nöjet att förse texterna med bilder,

Myror i huvudet och annat annanstans

Historien ur hästperspektiv, moafågelspillningens betydelse för skogen, vad DNA-sekvensering kan avslöja om skrubbskäddor – det och mycket annat har Katja Bargum under de senaste åren skrivit om i Finlands Natur. Jag har fortsättningsvis haft nöjet att förse texterna med bilder,

Kartskrivare, skrivarkarta

Det hände sig att Trygve Söderling fick en vision. En karta över det finlandssvenska litterära landskapet skulle man göra. Kritikern T och tecknaren I jammade fram en gemensam hallucination som finns att beskåda i T:s arkiv.

Kartskrivare, skrivarkarta

Det hände sig att Trygve Söderling fick en vision. En karta över det finlandssvenska litterära landskapet skulle man göra. Kritikern T och tecknaren I jammade fram en gemensam hallucination som finns att beskåda i T:s arkiv.

Skinn på näsan, fauna och flora på armen

Växten må kallas stinknäva (Geranium robertianum) men i doften finns element som påminner om den kärva, och uppskattade, smaken av senapskål. Den urbaniserade kajan må vara blåögd – men bara bokstavligen, knappast i överförd bemärkelse. Tillsammans sitter de förträffligt på

Skinn på näsan, fauna och flora på armen

Växten må kallas stinknäva (Geranium robertianum) men i doften finns element som påminner om den kärva, och uppskattade, smaken av senapskål. Den urbaniserade kajan må vara blåögd – men bara bokstavligen, knappast i överförd bemärkelse. Tillsammans sitter de förträffligt på

Hedersuppdrag i faunan och floran

Societas pro Fauna et Flora Fennicas mångårige ordförande Carl-Adam Haeggström lämnade för några år sedan över ordförandeklubban till Mikael von Numers, men fick den 14 maj 2018 greppa hedersordförandes tecken i form av ett diplom. Typografin gjorde jag per dator

Hedersuppdrag i faunan och floran

Societas pro Fauna et Flora Fennicas mångårige ordförande Carl-Adam Haeggström lämnade för några år sedan över ordförandeklubban till Mikael von Numers, men fick den 14 maj 2018 greppa hedersordförandes tecken i form av ett diplom. Typografin gjorde jag per dator

Her Majesty Steps Randomly

  The Red Queen’s hypothesis was introduced into evolutionary biology by Leigh van Valen 1973 in order to explain why the probability of extinction for a given population is constant and does not depend on its age. The hypothesis—taking its

Her Majesty Steps Randomly

  The Red Queen’s hypothesis was introduced into evolutionary biology by Leigh van Valen 1973 in order to explain why the probability of extinction for a given population is constant and does not depend on its age. The hypothesis—taking its

Fackidioti

Det är klart att vi behöver ordna världen i kategorier för att över huvud taget kunna fungera till vardags (fråga till exempel just mig, som är insekt-taxonom). De här godtyckliga indelningarna är ibland relevanta men ofta förstummande irrelevanta när man

Fackidioti

Det är klart att vi behöver ordna världen i kategorier för att över huvud taget kunna fungera till vardags (fråga till exempel just mig, som är insekt-taxonom). De här godtyckliga indelningarna är ibland relevanta men ofta förstummande irrelevanta när man

Brackstekeldelar

Finlands stekelarbetsgrupp håller på med en massiv bok som kommer att presentera de nordiska stekelfamiljerna, på finska. Även bestämningsnyckar ingår. Julia Stigenberg vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har grejat nyckeln som leder fram till underfamiljsnivå i familjen bracksteklar (Braconidae). Här

Brackstekeldelar

Finlands stekelarbetsgrupp håller på med en massiv bok som kommer att presentera de nordiska stekelfamiljerna, på finska. Även bestämningsnyckar ingår. Julia Stigenberg vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har grejat nyckeln som leder fram till underfamiljsnivå i familjen bracksteklar (Braconidae). Här

Samarbetskraft, jordbruk och alltings värde

Några av bildkommentarerna i Vasabladet under 2016.      

Samarbetskraft, jordbruk och alltings värde

Några av bildkommentarerna i Vasabladet under 2016.      

Oumbärliga virala element

Man skulle kunna säga att mänskan varit viral sedan länge, men då i en helt annan mening än den som används i anknytning till medier: en stor del av vår arvsmassa har sitt ursprung i förhistoriska viruspartiklar. Om syncytin-gener och

Oumbärliga virala element

Man skulle kunna säga att mänskan varit viral sedan länge, men då i en helt annan mening än den som används i anknytning till medier: en stor del av vår arvsmassa har sitt ursprung i förhistoriska viruspartiklar. Om syncytin-gener och

Mera dallring i faunan

2014 utnämnde spindelarbetsgruppen i Finland större dallerspindel till årets spindeldjur. Vi ville sprida information om arten och samtidigt få in nya observationer av den ganska nyliga invandraren. Följande år publicerades resultatet i Memoranda pro Fauna et Flora Fennica – om

Mera dallring i faunan

2014 utnämnde spindelarbetsgruppen i Finland större dallerspindel till årets spindeldjur. Vi ville sprida information om arten och samtidigt få in nya observationer av den ganska nyliga invandraren. Följande år publicerades resultatet i Memoranda pro Fauna et Flora Fennica – om