Mikrobiellt motstånd

resistance_ill_web

 

Varje gång jag hör någon påstå att mänskan kontrollerar jorden eller dominerar världen, tänker jag på bakterier. På hur beroende vi är av otaliga mikrobdrivna processer. På hur utsatta vi är när sjukdomsalstrande mikroorganismer förändras och varken immunförsvar eller mediciner står pall. Som när gener för antibiotikaresistens sprids bland bakterier, och såväl harmlös tarmflora som patogener kan överleva allt fler mödosamt framtagna preparat. För en artikel om bekämpning av antibiotikaresistens beställde Annamari Heikinheimo, postdoktor vid veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, en illustration som visar resistensens spridningsvägar. Det naturliga urvalet gynnar resistensgener när bakteriepopulationer utsätts för medicinering. Det här händer på sjukhus för både mänskor och andra djur, när vi och våra keldjur får antibiotikakurer och vid industriellt effektiv uppfödning av djur som ska bli till mat. Mellan alla dessa gen-pooler finns kontakt, både direkt och indirekt. Och nationsgränser utgör inget hinder. Beskåda och begrunda.

Artikeln ”Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan – Yksi yhteinen terveys” publicerades i Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinärtidskrift nr 9/2015 och som ”One health approach needed to combat antimicrobial resistance” i Norsk veterinærtidsskrift, Dansk veterinær tidsskrift och Svensk veterinärtidning.

Annonser