Tuschat till tänkvärda ord

I varje nummer av Finlands Natur hittas en kolumn som stämmer till eftertanke, ofta från en lite oväntad vinkel. Kolumnerna är skrivna av Katja Bargum. Undertecknad anlitades för att illustrera, här är några av teckningarna.

 

Osterblad_Bargum_FN_2_2015

”De lätta lösningarnas lockelse”, Finlands Natur nr 2/2015

 

Osterblad_Bargum_FN_0415

”Röda kort och öppen vetenskap”, nr 4/2015

 

 

Osterblad_Bargum_FN_2_2016

 

”Berörd av naturen”, nr 2/2016

Annonser