Fackidioti

Det är klart att vi behöver ordna världen i kategorier för att över huvud taget kunna fungera till vardags (fråga till exempel just mig, som är insekt-taxonom). De här godtyckliga indelningarna är ibland relevanta men ofta förstummande irrelevanta när man tänker efter. Här ett par sådana eftertankar i bildruteform.

Edit 3.5.2017: i ett inslag i Obs i Sveriges Radio begrundade sociologen David Wästerfors just detta med krigets sociologi. Inslaget finns att lyssna på/läsa här: Obs i P1, 2 maj 2017.

 

(Den heter ju alltså ‘faneden’, den som beväringar svär och lovar att döda och dö för en idé.)