Hedersuppdrag i faunan och floran

Societas pro Fauna et Flora Fennicas mångårige ordförande Carl-Adam Haeggström lämnade för några år sedan över ordförandeklubban till Mikael von Numers, men fick den 14 maj 2018 greppa hedersordförandes tecken i form av ett diplom. Typografin gjorde jag per dator (typsnitt: Indigo Antiqua); krusiduller och teckningar med stålstift, blyerts och pensel, tusch och vit akrylfärg. Vid avfotograferingen saknades ännu ordförandens och sekreterare Henry Pihlströms signaturer. Backlöken till vänster hör till de växter som botanikern Haeggström har ägnat särskild uppmärksamhet. Som beskyddare av lövängarna vid Nåtö biologiska station är han väl förtrogen med orkidén Adam och Eva (till höger), och eftersom hustruns namn är Eeva var det givet att den skulle med.