Kategoriarkiv: Grafisk form

Hedersuppdrag i faunan och floran

Societas pro Fauna et Flora Fennicas mångårige ordförande Carl-Adam Haeggström lämnade för några år sedan över ordförandeklubban till Mikael von Numers, men fick den 14 maj 2018 greppa hedersordförandes tecken i form av ett diplom. Typografin gjorde jag per dator

Hedersuppdrag i faunan och floran

Societas pro Fauna et Flora Fennicas mångårige ordförande Carl-Adam Haeggström lämnade för några år sedan över ordförandeklubban till Mikael von Numers, men fick den 14 maj 2018 greppa hedersordförandes tecken i form av ett diplom. Typografin gjorde jag per dator

En lina för Sápmi

Tvättlina, ett samfundskonstprojektet som organiseras av Heidi Lunabba och Ilar Gunilla Persson var på väg till Sápmi Pride. De undrade ifall jag kunde skissa på ett emblem för den händelsen. Sedan fick de det lysande infallet att kontakta konstskolan i

En lina för Sápmi

Tvättlina, ett samfundskonstprojektet som organiseras av Heidi Lunabba och Ilar Gunilla Persson var på väg till Sápmi Pride. De undrade ifall jag kunde skissa på ett emblem för den händelsen. Sedan fick de det lysande infallet att kontakta konstskolan i

Ostrobottnisk natur

Vilka spindlar bor på holmar och skär mitt ute i Kvarken? Kan pyttesmå trollpipistreller höstflytta över Bottniska viken? Ringmärkning på Valsörarna och ringbarkning på Mickelsörarna. Jubileumsnumret av föreningen Ostrobothnia Australis tidning finns att läsa här.

Ostrobottnisk natur

Vilka spindlar bor på holmar och skär mitt ute i Kvarken? Kan pyttesmå trollpipistreller höstflytta över Bottniska viken? Ringmärkning på Valsörarna och ringbarkning på Mickelsörarna. Jubileumsnumret av föreningen Ostrobothnia Australis tidning finns att läsa här.

Den antimikrobiella brandkåren

En av många eldsvådor i knutarna är den ökande antibiotikaresistensen bland bakterier. Egenskaper som ger motståndskraft mot våra mediciner låter sig inte hejdas av politiska gränser och ofta inte heller av taxonomiska gränser. De har tillsvidare spritt sig snabbare än

Den antimikrobiella brandkåren

En av många eldsvådor i knutarna är den ökande antibiotikaresistensen bland bakterier. Egenskaper som ger motståndskraft mot våra mediciner låter sig inte hejdas av politiska gränser och ofta inte heller av taxonomiska gränser. De har tillsvidare spritt sig snabbare än

Tidskrifter håller länge

Gräver i arkivet och hittar en logotyp som varit i bruk i tio år eller så. Betydligt kortare tid än många av de under rubriken samarbetande tidskrifterna existerat – ta till exempel Nya Argus som firade jämnt sekel här om

Tidskrifter håller länge

Gräver i arkivet och hittar en logotyp som varit i bruk i tio år eller så. Betydligt kortare tid än många av de under rubriken samarbetande tidskrifterna existerat – ta till exempel Nya Argus som firade jämnt sekel här om

Botaniskt ornamentalt

  Skamlöst jugendinspirerade vinjetter till Finlands natur: jätteloka och ögontröst.

Botaniskt ornamentalt

  Skamlöst jugendinspirerade vinjetter till Finlands natur: jätteloka och ögontröst.

Vision från vertikalantikvornas tid

  Charles Fourier: Théorie des quatre mouvements et des destinees generales (1808) Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena utgiven på Bokförlaget h-ström – Text & Kultur 2006, i översättning av Emilie Moulettes och med förord av Mattias

Vision från vertikalantikvornas tid

  Charles Fourier: Théorie des quatre mouvements et des destinees generales (1808) Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena utgiven på Bokförlaget h-ström – Text & Kultur 2006, i översättning av Emilie Moulettes och med förord av Mattias

Sinsibere – hopp för landsbygden i Mali

  Logotyp för kvinnokooperativet Sinsibere i Mali. I samarbete med miljöorganisationen dodos ideella arbetsgrupp. Skogarna i västafrikanska Mali hotas av klimat­förändring, avverkning och markförsäljning. Oroade av skogsförlusten, beslöt en grupp kvinnor att upphöra med sin vedförsäljning, och i stället skydda

Sinsibere – hopp för landsbygden i Mali

  Logotyp för kvinnokooperativet Sinsibere i Mali. I samarbete med miljöorganisationen dodos ideella arbetsgrupp. Skogarna i västafrikanska Mali hotas av klimat­förändring, avverkning och markförsäljning. Oroade av skogsförlusten, beslöt en grupp kvinnor att upphöra med sin vedförsäljning, och i stället skydda

CoE in Biological interactions

Interaktioner mellan biologer

En ny evolutionsbiologisk forskningsenhet behövde en logotyp. En formgivare sysselsatt med att lösa evolutionsbiologiska frågeställningar anlitades, och bytte tillfälligtvis dnasekvensediteringsprogrammen mot mer välbekant mjukvara.

CoE in Biological interactions

Interaktioner mellan biologer

En ny evolutionsbiologisk forskningsenhet behövde en logotyp. En formgivare sysselsatt med att lösa evolutionsbiologiska frågeställningar anlitades, och bytte tillfälligtvis dnasekvensediteringsprogrammen mot mer välbekant mjukvara.

Jazz&Poesi

Affisch; 125 x 335 mm (2005).

Jazz&Poesi

Affisch; 125 x 335 mm (2005).

Bortom Wittgenstein

Language, Ethics and Animal Life: Wittgenstein and Beyond, redaktörer: Niklas Forsberg, Mikel Burley & Nora Hamalainen utkommer på Continuum i november 2012.

Bortom Wittgenstein

Language, Ethics and Animal Life: Wittgenstein and Beyond, redaktörer: Niklas Forsberg, Mikel Burley & Nora Hamalainen utkommer på Continuum i november 2012.