Om | About

Bokstäfr äre teckn, som mäd mångeledes hijt ok dijt dragne streck, prickar ok linier liksom afcopiera tanckan ok dess tolk, språket.

Samuel Columbus 1678

Ord möter bild, språket möter ett månghundraårigt hantverk, typografin. I det mötet arbetar jag, en tecknare och grafiker med utbildning från institutionen för Grafisk Design & Illustration på Konstfack, Stockholm. Bor i Finland och arbetar oftast med projekt som förverkligas med trycksvärta på papper: från skönlitteratur (jag är särskilt förtjust i prosatextens stillsamma typografiska utmaning) till fack- och läroböcker, från teckningar för debattartiklar till biologiska vetenskapliga illustrationer. Jag hanterar också själv ord.

mediakunta-160px-bltxtSedan år 2020 ingår jag i redaktionen för tidskriften Nya Argus och bland övriga samarbeten märks förlag som Scriptum, Schildts och Söderströms, publikationer som Vasabladet, Ny Tid och Horisont, och föreningar som Tidskriftscentralen, dodo r.y. och Natur och Miljö. Medlem av andelslaget Medielaget (Mediakunta).

 

Som magisterprojekt från bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet rekonstruerade jag kokongparasitstekelsläktet Gelis (Ichneumonidae: Phygadeuontinae) evolutionshistoria. Med hjälp av det dna-baserade släktträdet kunde gamla byten av värdgrupper spåras och sekvensdata visade också att kryptiska arter finns i släktet – alltså arter som är så lika varandra till utseendet att de hittills betraktats som en och densamma. Jag bidrog till 2019 års nationella rödlista och håller för närvarande på med ett projekt vars mål är att med molekylära metoder identifiera hanar av olika Gelis-arter och hitta detaljer i deras utseende som gör att de kan artbestämmas också utan DNA-sekvensering.

//

There are so many interesting things to do, I keep straying from paths. Educated at Konstfack University College of Arts, Crafts & Design in Stockholm (Graphic Design & Illustration), I’m a freelance illustrator and typographer with a MSc degree in ecology and evolutionary biology (University of Helsinki, 2016). My master’s project consisted of reconstructing the relationships between species in the parasitoid wasp genus Gelis (Ichneumonidae: Phygadeuontinae), which illuminates host shifts in the evolutionary history of the genus. This was done using bayesian analysis to test phylogenetic tree hypotheses sprung from data from two DNA regions. I also work with species identification of Gelis and some closely related genera. Currently, however, my main occupation is editorial work and layout for the journal Nya Argus, and various illustration jobs. Please don’t hesitate to ask questions, should they arise.